Wolfblood
Worek kości / Bag of Bones
Chủ đầu tư Carina Plaza: Ai đang nắm giữ cổ phần 577?

Chủ đầu tư Carina Plaza: Ai đang nắm giữ cổ phần 577?

Chung cư cao cấp Carina Plaza mới xảy ra vụ cháy kinh hoàng làm nhiều người thương vong có chủ đầu tư là công ty Hùng Thanh. Tuy nhiên, chủ đầu tư thực sự là công ty 577 (nắm...